Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU ile “ÖNCE NAMAZ” üzerine bir röportaj yaptık…

Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Arap Fars dili uzmanı Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU ile “ÖNCE NAMAZ” üzerine bir röportaj yaptık. Ankara Mevlâna Araştırmaları Derneğinde gerçekleşen röportajımızda mihmandar bir samimiyet hakimdi. Şeb-i Arus ile Önce Namazı zaman olarak birleştirdik ve   lise edebiyat öğretmeni Selim GÖK,  Anadolu lisesi 11. sınıf öğrencilerimiz  Özlem BAYIRHAN, Enes ŞAHİN ve Furkan TAŞ sorularıyla namaz, Mevlâna, semâ, kulluk…vb konularda bilgi aldılar.
   Geçen sene Adnan KARAİSMAİLOĞLU’nu okulumuzda ağırlamış ve “Mesnevî’den Ders Aldım” isimli bir konferans gerçekleştirmiştik. İçerisinde hocamızın da röportajının bulunduğu Endâze Dergisi hocamıza hediye edildi. Hocamız Endâze yazar çizer ve destekçilerine hayır dualar ve selamlar söyledi.  Hoş sohbet bir tavırla, ilim ve irfan dolu feyiz meclisinden hocamızın bizlere hediye ettiği Mesnevîler ve heybemizde kalan derslerle ayrıldık.

Röportaja maddi, manevi desteğinden dolayı lise Müdür Yardımcımız Veysel DURDU’ya ve kamera-fotoğraf çekiminden dolayı Yasemin hanıma teşekkür ederiz.