Panolarımızda “Önce Namaz”

Ortaokul koridorlarımızda ve sınıflarımızdaki panolarımız “Önce Namaz” projesi etkinlikleriyle doldu taştı.